Nowe możliwości finansowania zakupu nieruchomości w Chorwacji

W związku z wstąpieniem Chorwacji do Unii Europejskiej dnia 1 lipca 2013 roku, zmieniły się warunki finansowania zakupu nieruchomości w tym kraju. Zagraniczne banki mające swoje siedziby w Chorwacji zaczęły udzielać obywatelom innych krajów pożyczek pod hipotekę na nabycie tutejszej nieruchomości.

Minimalna wysokość hipoteki to 15.000 euro, a najmniejsza pożyczka, jaką udziela chorwacki bank, to 250.000 euro. Kredyt może stanowić jedynie 50% ceny nabycia nieruchomości, a okres spłaty zazwyczaj wynosi od 3 do 20 lat. Bankowe opłaty administracyjne wynoszą standardowo 1% wysokości kredytu. Aby uzyskać kredyt, należy posiadać dwa aktywne konta w chorwackim banku: jedno krajowe (kuna chorwacka HRK), a drugie do transakcji w obcej walucie.

Pożyczka wypłacana jest w HRK na podstawie aktualnego kursu średniego euro. W chorwackiej walucie spłaca się także miesięczne raty, których wysokość uzależniona jest od aktualnego kursu średniego euro danego banku (do dnia ustalonego wcześniej, jako dzień spłaty raty).

Przykładowe wyliczenie warunków spłaty kredytu hipotecznego ustalonego na 1 lipiec 2013 roku

     Stopy Procentowe     Rzeczywiste
oprocentowanie***
Miesięczna annuita
w EUR
Cała suma (EUR)
płacona
przez klienta


12M EURIBOR* + 6,20 p.p.** = 6,729 %

          
            7,08 %

        
           759,12

       
       183 188,38 


* 12 miesięcy (12M), aktualna wartość EURIBOR dnia 1 lipca 2013 roku to 0,529. Dwunastomiesięczna wysokość EURIBOR jest zgodna z Umową o kredyt hipoteczny ustaloną na podstawie stawek opublikowanych na stronie REUTERS (dwa dni robocze przed rozpoczęciem każdego okresu rozliczeniowego).
** p.p. = punkt procentowy
*** Rzeczywiste oprocentowanie, miesięczna annuita oraz suma płacona przez klienta zostały obliczone na podstawie wysokości kredytu (100 000,00 EUR), plan spłaty na 240 miesięcy, podatek 1% na dzień 1 lipca 2013 roku.

Dokumenty wymagane do uzyskania kredytu:

  • Kserokopia dowodu osobistego lub paszportu z dokumentem potwierdzającym uzyskanie pozwolenia na pobyt na terenie Chorwacji (paszport dla nierezydentów)
  • Potwierdzenie o nadaniu chorwackiego numeru podatkowego (OIB)
  • Wypełniony formularz wniosku o pożyczkę z potwierdzoną zdolnością kredytową
  • Podpisana zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • Podpisane oświadczenie o wyrażeniu zgody na gromadzenie i przetwarzanie danych kredytobiorcy/ów pochodzących z raportów kredytowych HROK (Chorwacki Rejestr Zobowiązań Kredytowych)
  • Oryginał lub uwierzytelniony odpis trzech ostatnich odcinków wypłaty lub emerytury
  • Potwierdzenie wystawione przez pracodawcę dotyczące statusu pracownika i jego miesięcznych przychodów

Dokumentacja dodatkowa:

  • Oryginalny wyciąg z katastru nieruchomości (nie starszy niż 30 dni od daty wystawiania)
  • W przypadku starszych budynków należy uzyskać szacunkową wycenę nieruchomości
  • Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości obciążonej hipoteką

Nabywca musi przedłożyć umowę nabycia potwierdzoną przez notariusza. Górna granica wieku kredytobiorcy z potwierdzoną zdolnością kredytową stanowi 70 lat. Bank zastrzega sobie prawo do indywidualnej oceny każdej transakcji i w przypadku niejasności zażądania dodatkowej dokumentacji.  

Źródło: Rellox, Erste Bank (Chorwacja)

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo:

Hot tips | Przygotowaliśmy dla Ciebie ponad 6000 nieruchomości z całego świata Kompletna oferta

Chcę otrzymywać oferty i nowości na temat (zagranicznych) nieruchomości na mój e-mail za darmo: